Eerstvolgende concert

??.??.????

De Stichting Vrienden van het Bätz-orgel stopt

Te weinig bezoekers nopen het bestuur tot ophouden

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Bätz-orgel heeft besloten te stoppen met de organisatie van concerten in Michaëlkerk. De laatste jaren kwam een steeds geringer wordend aantal bezoekers naar de kerk waar de concerten plaatsvonden, terwijl de optredende ensembles van grote klasse waren en niet voor niets naar Schalkwijk kwamen. Voor het bestuur was het schrijnend te moeten constateren dat ensembles die bijvoorbeeld in Japan voor volle zalen optreden, in Schalkwijk niet meer dan 30 mensen op de been brengen. In Schalkwijk traden ensembles op als The Gents, Musica Temprana, Musa, Multiple Voice, Loekie Stardust. Daarnaast bood de stichting een podium aan regionale koren en artiesten, zoals aan het Houtens Kamerkoor Rondo, Barbara Cantorij, Cantate Kamerkoor Houten, Lady’s Lace.

Jubileum

Voorzitter Frans Hollander licht toe: “In ons jubileumjaar 2014, toen we 25-jaar bestonden, hebben we uitgebreid campagne gevoerd om Schalkwijkers naar onze concerten te krijgen. Ze konden gratis een concert bijwonen. De huis-aan-huis-actie leverde krap 100 concertbezoekers op in een kerk waar 500 mensen in kunnen en niet meer dan vier nieuwe donateurs. Die ervaring deed mij besluiten te stoppen als voorzitter aan het einde van seizoen 2015-2016. Onlangs besloot ook de rest van het bestuur geen toekomst meer te zien voor de Stichting. De klad zit er in de hele klassieke sector flink in. Alle podiums hebben te maken met een teruglopend bezoekersaantal en zoeken naar nieuwe formules. Wij hebben dat ook gedaan: samenwerking met de school, met koren, combinatieconcerten met kunst, een wijnproeverij, flyeren op Het Rond. Niets hielp. Waar doe je het dan nog voor?”

Tradities

In het verleden trok de Stichting een volle kerk met korenavonden, waarop vier koren uit de regio zich konden presenteren. Het werd steeds moeilijker daarvoor koren te interesseren. De Stichting startte in de negentiger jaren met een driejaarlijkse uitvoering van een grote Passion van Johann Sebastian Bach. Voor die uitvoeringen kwamen mensen van heinde en ver naar Schalkwijk, omdat uitvoeringen van passies toen bijzonder waren. Tegenwoordig wordt in elk dorp een passie gezongen en is de belangstelling voor Schalkwijk verdwenen.

Laatste concerten

In een mail aan de donateurs heeft het bestuur het besluit kenbaar gemaakt. Het geld dat de Stichting nog in kas heeft, zal zij gebruiken voor enkele laatste concerten, totdat het geld op is.

Lees verder

Onze doelstelling

Onze doelstelling is het organiseren van een muzikaal leven rond het historisch Bätz-orgel door het organiseren van concerten en bespelingen van het orgel in de H.Michaëlkerk aan de Jhr. Ramweg 18 in Schalkwijk.

Het Bätz-orgel uit 1758

orgel

Op 9 december 1756 krijgen schout en schepenen van Oosterhout van H.K.H. de Prinses van Oranje Nassau toestemming een orgel te plaatsen in de Hervormde kerk, teneinde verwarring en onstichtelijkheid tijdens het zingen te voorkomen. Onder invloed van de Verlichting is het streven de ongetwijfeld ongepolijste klank van het zondagse psalmgezang te civiliseren. Bouwer Johan Heinrich Hartmann Bätz heeft het orgel gereed in 1758. In 1888 wordt in de intussen vergrote kerk een nieuw orgel gebouwd door de eveneens in Utrecht werkzame orgelmaker Maarschalkerweerd. Het Bätzorgel wordt te klein en te ouderwets gevonden.